CẤM SỬ DỤNG CÁC CHẤT CẤM TRONG VĂN PHÒNG VÀ NƠI Ở TẠI XUBAO

📢 THÔNG BÁO TỪ NG TY XUBAO 📢

Chào toàn thể Cán bộ công nhân viên và cộng tác viên yêu quý! 🌟

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và bảo vệ sức khỏe, tài sản cũng như uy tín của chúng ta, ng Ty XUBAO muốn nhắc nhở mọi người về việc nghiêm cấm sử dụng chất cấm tại nơi làm việc và trong mọi hoạt động liên quan đến ng ty. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và bảo vệ sức khỏe, tài sản cũng như uy tín của chúng ta.

🚫 Mọi nhân viên đều không được sử dụng, mua bán, truyền bá hoặc tàng trữ bất kỳ chất cấm nào.

🚫 Chất cấm ở đây bao gồm thuốc lắc, ma túy, chất kích thích hoặc bất kỳ chất nào mà pháp luật cấm sử dụng.

🚫 ng ty có quyền yêu cầu nhân viên thực hiện xét nghiệm hoặc kiểm tra liên quan đến chất cấm, thuốc lắc, ma túy, chất kích thích hoặc bất kỳ chất nào mà pháp luật cấm sử dụng.

Lưu ý: Công ty phát hiện Nhân viên vi phạm quy định về chất cấm sẽ sa thải và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hãy cùng nhau tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh  và văn minh! 💪💼

Xin chân thành cảm ơn và mong mọi người luôn tuân thủ!

__________________________________
XUBAO – Điểm đến của sự thành công!

Tag: Công ty XUBAO tại Campuchia | Công ty XUBAO Từ thiện