Ứng tuyển online

  Yêu cầu ứng viên điền đúng và đầy đủ thông tin theo mẫu


  Tải lên CV của bạn (nếu có)

  HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

  Ứng viên có thể chọn một trong 3 hình thức hỗ trợ sau.

  1. Ứng viên điền đầy đủ thông tin theo mẫu, thông tin phải đúng, đầy đủ và chính xác sau đó nhấn vào nút “Ứng tuyển Ngay” để nộp hồ sơ.

  2. Ứng viên có thể liên lạc với chúng tôi qua các mạng xã hội bên dưới để nộp hồ sơ, chúng tôi luôn online 24/7 để nhận hồ sơ các bạn.

  3. Ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển với chúng tôi qua email xubao789@gmail.com

  ĐẾN VỚI NHAU LÀ MỘT SỰ KHỞI ĐẦU
  GIỮ ĐƯỢC CHÂN NHAU MỚI LÀ THÀNH CÔNG.